FANDOM


De-a lungul seriei le-am văzut pe Winx de foarte multe ori în acţiune, lucru care de cele mai multe ori a salvat Dimensiunea Magică. De aceea am adăugat vrăjile folosite de Winx.

Vrăjile şi farmecele folosite Edit

Sezonul 1 Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Prima vrajă a lui Bloom a fost aceea din Gardenia când a intrat în luptă pentru a o ajuta pe Stella. Propriu zis ea nu a spus o vrajă ci doar a exclamat „Înapoi!”.
 • Nici cea de a doua vrajă ea nu făcut decât să invoce propriile puteri de care nu era conştientă.
 • Ce de a treia vrajă a fost atunci când ea s-a schimbat pentru prima dată în zână. Îşi convoacă forma de zână prin exclamaţia „Magix Winx”.

Vrăjile lui Stella:

 • Magic Winx” - atunci când se transformă în transformarea bazică
 • Rising Sun” sau „Răsărit de soare” - vrajă folosită în primul episod
 • Solar Wind” sau „Vânt de soare” - ep. 1
 • Sun shower” sau „Duş de soare” - ep. 6
 • Rain” sau „Ploaie” - ep. 12
 • Sunshine” sau „Strălucirea soarelui” - ep. 12

Vrăjile Florei:

 • Magic Winx”- transformarea bazică
 • Golden Pollen” sau „Polen auriu” - ep. 2
 • Flowers of the wind” sau „Florile vântului” - ep. 21
 • Flower Twister” sau „Vârtej de Flori” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Magic Winx” - transformarea bazică
 • Sonic Blast” sau „Lovitură sonică” - ep. 2
 • Ultra sonic Waves” sau „Valuri super sonice” - ep. 14
 • Sonic Mega Blast” sau „Super lovitura sonică” - ep. 21
 • Sonic Combo Blast” sau „Lovitura cutiei sonice” - ep. 21

Vrăjile Tecnei:

 • Magic Winx” - transformarea bazică
 • Static Sphere” sau „Sferă statică” - ep. 2
 • Fire wall” sau „Perete de foc” - ep. 2
 • Shield” sau „Scut” - ep. 5
 • Tecna power” sau „Puterea Tecnei” - ep. 6
 • Lock luminous” - ep. 11
 • Oxygen Bubbles” sau „Bule de oxigen” - ep. 11
 • Compu Blast” - ep. 19

Sezonul 2 Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Incandescent Sphere” sau „Sferă incandescentă” - ep. 10
 • Expidio Catenam” - ep. 10
 • Perocorum dezidorum incolumes” - ep. 11
 • Flame of Life” sau „Flama vieţii” - ep. 12
 • Sphere of Fire” sau „Sferă de Foc” - ep. 14
 • Flame shield” sau „Scut de flăcări” - ep. 14
 • Full powered- fire” sau „Foc la putere maximă” - ep. 14
 • Black balls” sau „Mingi negre” - ep. 17
 • Heat waves” sau „Valuri de căldura” - ep. 18
 • Triple Blast” sau „Lovitura Triplă” - ep. 19

Vrăjile Stellei:

 • Sun up attack” sau „Atacul soarelui” - ep. 10
 • Full powered sun down” sau „Puterea maximă a asfinţitului” - ep. 10
 • Iluminate” sau „Iluminează” - ep. 11
 • Sun vision” sau „Viziunea soarelui” - ep. 12
 • Sun Beam” sau „Fascicul de soare” - ep. 18
 • Solar Flare” sau „Erupţie solară” - ep. 19
 • Sun wave Supernova” sau .,Valuri de soare supernova” - ep. 19
 • Mirror Flare” sau „Oglinda de lumină” - ep. 21
 • Inimitchi” - ep. 22
 • Ray of sunlight” sau „Rază de lumină” - ep. 22
 • Super Sun power” sau „Super puterea Soarelui” - ep. 24
 • Sun Flame” sau „Flacăra de soare” - ep. 25
 • Solar Burst” sau „Izbucnire solară” - ep. 26
 • Reflecting mirror” sau „Oglinda reflectoare” - ep. 26

Vrăjile Florei:

 • Water lilly whirpool” sau „ Nufăr de apă” - ep. 7
 • Arms of the Earth” sau „Braţele de pământ” - ep. 8
 • Floral whirpool” sau „Plasă de flori” - ep. 10
 • Exatioro Catenas” - ep. 11
 • Earth cage” sau „Cuşcă de pământ” - ep. 11
 • Bearing Branches” sau „Barieră de ramuri” - ep. 12
 • Root of all good” sau „Rădăcinile a tot ce este bun” - ep. 14
 • Vine tine” sau ,,Strângere de vie” - ep. 14
 • Growing Things” sau „Lucruri crescătoare” - ep. 19
 • Power of Season” sau „Puterea anotimpului” - ep. 26
 • Floracoustic Barrier” sau „Barieră de flori” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Sonic Bomb” sau „Bombă sonică” - ep. 10, 11, 17
 • Bounce” sau „Săritura” - ep. 11
 • Soundstream Power of words” sau „Puterea curentului de cuvinte” - ep. 12
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 13, 22, 25
 • Power Chord” sau „Puterea corzii” - ep. 14
 • Max Volume” sau „Volum maxim” - ep. 21
 • Inversio Animali” - ep. 22
 • Sound Barrier” sau „Barieră de sunet” - ep. 26

Vrăjile Tecnei:

 • Plasma Sphere” sau „Sferă de plasmă” - ep. 9
 • Digital glitch” sau „Eroare digitală” - ep. 10
 • Central processor” sau „Proces central” - ep. 10

Vrăjile Laylei:

 • Magic Transform” - transformarea bazică - ep. 1
 • Power Ball” sau „Puterea mingilor” - ep. 19
 • Plasma Warp” sau „Deviere de plasmă” - ep. 26
 • Iridescent Flame” sau „Flacără irizată” - ep. 26

Sezonul 3 Edit

Vrăji Winx Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Safety net” sau „Plasă de siguranţă” - ep. 1
 • Fire wall” sau „Perete de foc” - ep. 3
 • Sphere of fire” - ep. 4
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Reverse Dragon fire” sau „Captotaor de flăcări” - ep. 10
 • Flame Shield” sau „Scut de flăcări” - ep. 11
 • Fire Sphere” sau „Sferă de foc” - ep. 13
 • Fire glance” - ep. 14
 • Dragon fire” sau „Focul Dragonului” - ep. 18

Vrăjile Stellei:

 • Speed of Sunlight” sau „Viteza luminii solare” - ep. 1
 • Freeze” sau „Îngheaţă” - ep. 8
 • Sun Bolt” sau „Fulger de soare” - ep. 8

Vrăjile Florei:

 • Wrapping Ivy” sau „Viţă înfăşurătoare” - ep. 2
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Glitter Dust” sau „Praf Sclipitor” - ep. 10
 • Glitterize” sau „Sclipire” - ep. 10
 • Nature Symphony” sau „Simfonia naturii” - ep. 11
 • Venus Gobbler” sau „Cale lui Venus” - ep. 12

Vrăjile Musei:

 • Disco Ball” sau „Glob disco” - ep. 2
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 4, 10
 • Reverse Course” sau „Blestem redirecţionat” - ep. 4
 • Ultra Sound Power” sau „Ultra Super Puterea Sunetelor” - ep. 4
 • Convergence: Digital Barrier” sau „Convergenţă: Barieră digitală” - ep. 7 (cu Tecna)

Vrăjile Tecnei:

 • Electric Cage” sau „Cuşcă electrică” - ep. 2
 • Magic Cage” sau „Cuşcă Magică” - ep. 4
 • Relocation Spell” sau „Vraja de relocalizare” - ep. 4
 • Convergence: Digital Barrier” sau „Conver.:Barieră digitală” - ep. 7 (cu Musa)
 • Wire Beam” - ep. 11
 • Power Shield” sau „Puterea scutului” - ep. 11
 • Energy Barrier” sau „Braieră energică” - ep. 11
 • Virtual Shield” sau „Scut virtual” - ep. 13
 • Electric Beam” - ep. 13

Vrăjile Laylei: Niciun.

Vrăji Enchantix Edit

Vrăjile lui Bloom:

Vrăjile Stellei:

 • Magic Rainbow” sau „curcubeu Magic” - ep. 9, 13
 • Convergence Song Bird Sleep” sau „Convergenţă Cântecul păsării adormite” - ep. 11 (cu Musa)
 • Light waves” sau „Valurii de luminii” - ep. 11
 • Convergence Rainbow Convention” sau „Convergenţă Convenţia Curcubeului” - ep. 11 (Layla şi Stella)
 • Ocean of Light” sau „Ocean de lumină” - ep. 14
 • Solar Charge” sau „Încărcătură Solară” - ep. 14
 • Transportus Back Homus” - ep. 14
 • Sunbeam Shower” sau „Duş ” - ep. 16
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inel de praf de zâne” - ep. 16
 • Convergenge Solar Wind Chimens ” sau „Convergenţă soalară de vânt” - ep. 16 (cu Musa)
 • Convergenţă Lost World” sau „Convergenţă Lume pierdută” - ep. 18 (toate fetele Winx)
 • Shield” sau „Scut”- ep. 19
 • Solar Blast” sau „Lovitură solară” - ep. 19
 • Sun Energy Burst” sau „Energia solară” - ep. 21
 • Sun hold Discharge ” sau „Descărcare solară” - ep. 23
 • Sun Navigation” sau „ Navigare solară” - ep. 25
 • Convergence: Shield” sau „Convergenţă: Scut” - ep. 25
 • Enchanted Moon Shield” sau „Fermecatul Scut al lunii” - ep. 26
 • Convergence: Morning star” sau „Convergenţă: Stelele dimeneţii” - ep. 26 (cu Musa şi Tecna)
 • Sun of light” sau „Lumina soarelui” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Cloud Breaker” sau „Spărgător de Nori” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of the Sun” sau „Puterea Soarelui” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Florei:

 • Glowing Ivy” sau „Vie strălucitoare” - ep. 13
 • Luxuarint Ivy” sau „Vie luxuariantă” - ep. 14, 23
 • Green luxuriantă Ivy” sau „Vie verde luxuariantă” - ep. 17, 24, 26
 • Convergence: Ring Fairy Dust” sau „Convergenţă: Inel de praf de zâne” - 17
 • Winters End” sau „Sfârşitul iernilor” - ep. 18
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă:Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Return to nature” sau „Reîntoarcerea la natură” - ep. 21
 • Convergence:Enchantix Power” sau „Convergenţă: Puterea Enchantix” - ep. 24 (cu Musa şi Tecna)
 • Con:Nature and Water:Being of the forest back to life” sau „Con: Natură şi apă: Fiinţe ale naturii reveniţi la viaţă - ep. 26 (cu Layla)
 • Magic Winding Ivy” sau „Adiere magică a viei” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Energy of Mother Nature” sau „Energia Mamei Naturii” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Musei:

 • Convergence: Rubber Chord Bounce” - ep. 11 (cu Layla)
 • Convergence: Song Bird Sleep” sau „Convergenţă: Cântecul păsării adormite” - ep. 11 (cu Stella)
 • Sound waves” sau „Valuri de sunete” - ep. 11
 • Enchantix Conv.: Rainbow Connection” - ep. 11 (cu Stella şi Layla)
 • Magic Bass Boom” sau „Magic Bass”- ep. 14, 26
 • Sound waves attack” sau „Atacul valurilor de sunete” - ep. 16, 17
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inelul de praf de zâne” - ep. 18
 • Convergence: Solar wind Chimens” - ep. 18
 • Convergence: Lost world” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18
 • Sound cage” sau „Cuşcă de sunete” - ep. 21
 • Enchantix Amplifer” sau „Ampilificator Enchantix” - ep. 23
 • Convergence: Enchantix Power” sau „Convergenţă: Putere Enchantix” - ep. 24 (cu Flora şi Tecna)
 • Convergence:Morning Stars” sau „Conv.:Stelele dimineţii” - ep. 26 (cu Tecna şi Stella)
 • Sonic Sheild” sau „Scut sonic” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of Harmony” sau „Puterea Armoniei” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Power of Sounds” sau „Puterea Sunetelor” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Magic Bass Boom” sau „Magic Bass” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Tecnei:

 • Electric Storm” sau „Furtună electrică” - ep. 17, 26
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inel de praf de zâne” - ep. 17
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Convergence: Enchantix Power” sau „Convergenţă: Puterea Enchantix” - ep. 24(cu Flora şi Tecna)
 • Multiplier” sau „Multiplicator” - ep. 25
 • Laser Cage” sau „Cuşcă de laser” - ep. 26
 • Convergence: Morning Stars” sau „Convergenţă: Stelele dimineţii” - ep. 26(cu Stella şi Musa)
 • Magnetic Sorm” sau „Furtună magnetică” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut
 • Technological Union” sau „Uniune tecnologică" - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Vrăjile Laylei:

 • Super Power Morphix” sau „Super putere Morphix” - ep. 8
 • Plasma Morphix Bolt” sau „Fulger de plasmă morphix” - ep. 11
 • Convergence: Rubber Chord Bounce” - ep. 11 (cu Musa)
 • Enchantix Conv.: Rainbow Connection” sau „Conv. Enchantix: Conexiunea Curcubeului” - ep. 11 (cu Stella şi Musa)
 • Encanted plasma” sau „Plasmă fermecată” - ep. 14
 • Enchanted Morphix” sau „Moprphix fermecat” - ep. 16
 • Ring of Fairy Dust” sau „Inelul de praf de zâne” - ep. 17
 • Convergence: Lost World” sau „Convergenţă: Lume pierdută” - ep. 18 (cu toate fetele Winx)
 • Morphix Surfbord” sau „Placă de Morphix” - ep. 21
 • Moprphix Sheild” sau „Scut morphix” -ep. 24
 • Bounce Back” sau „Săritura înapoi” - ep. 25
 • Convergence: Nature and Water Bring back to life the forest” sau „Conv. Natură şi apă aduceţi înapoi la viaţă pădurea” - ep. 26 (cu Flora)
 • Morphix Attack Plasma Bolt” sau „Atacul fulgerului de plasmă” - ep. 26
 • Pure Enchanted Morphix” - Winx Club I: Secretul regatului pierdut

Sezonul 4 Edit

Vrăjile lui Bloom:

Vrăji Believix:

 • Fire Arrow” sau „Săgeată de foc” - ep. 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22
 • Dragon Wing” sau „Aripa Dragonului” - ep. 11, 15, 17, 18
 • Dragon heart” sau „Inima Dragonului” - ep. 7, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 25
 • Flaming Armor” sau „Armura de flăcări” - ep. 8, 9
 • Strenght of Life” sau „Puterea vieţii” - ep. 8, 9, 11, 13, 15
 • Supernova” - ep. 10
 • Shield of fire” sau „Scur de foc” - ep. 24
 • Dragon Fire” sau „Focul Dragonului” - Winx Club II: Aventura magică

Vrăji Sophix:

 • Eternal Flame” sau „Flacără eternă” - ep. 19,20

Vrăji Lovix:

 • Ice Shield” sau „Scut de Gheaţă” - ep. 23
 • Blooming Ice” sau „Gheaţă înfloreşte” - ep. 23
 • Dragon Fire ” sau „Focul Dragonului” - ep. 23
 • White Flame” sau „Flacăra albă” - e 23

Vrăjile Stellei:

Vrăji Believix:

 • Dazzling Barrier” sau „Barieră strălucitoare” - ep. 7
 • Solar Storm” sau „Furtună solară” - ep. 7
 • Sun Dance” sau „Dansul soarelui” - ep. 7,8
 • Double Eclipse” sau ,,Dublă eclipsă” -ep. 9
 • Solar Shield” sau „Scut solar” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Guidind Light” sau „Lumină călăuzitoare” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Winter s Thaw” sau „Dezgheţ de iarnă” - ep. 22

Vrăjile Florei:

Vrăji Believix:

 • Summer Thunder” sau „Fulger de vară” - ep. 7
 • Autumn Wind” sau „Vânt de toamnă” - ep. 7
 • Vine Growth” sau „Viţe de vii crescătoare” - ep. 8
 • Wrath of the world” sau „Mânia lumii” - ep. 8
 • Stormy Vines” sau „Furtună de viţă de vie” - ep. 9
 • Green Break” sau „Lovitura Verde” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Second Nature” sau „A doua natură” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Frosty Vine” sau „Viţă îngheţată” - ep. 22

Vrăjile Musei:

Vrăji Believix:

 • Stereo Crush” sau „Zdrobire Stereo” - ep. 7
 • Harmonic Attack” sau „Atac Harmonic” - ep. 7
 • Magical Echo” sau „Ecou Magic” - ep. 9
 • Sonic Scream” sau „Ţipăt sonic” - ep. 9

Vrăji Sophix:

 • Pure Harmony” sau „Pură armonie” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Snowy Melody” sau „Melodie ninsă” - ep. 22

Vrăjile Tecnei:

Vrăji Believix:

 • Techno Shook” sau „Tehno Şoc
 • Techno Hit” sau „Lovitură tehno
 • Laser Cage” sau „Cuşcă Laser
 • Mega Watt
 • Super Prisma
 • Lived Screen" sau „Ecran în direct"

Vrăji Sophix:

 • Higher order” sau „Ordine superioară” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Chilled Breath” sau „Respiraţie rece” - ep. 22

Vrăjile Laylei:

Vrăji Believix:

 • Plasma Wall” sau „Perete de plasmă” - ep. 7, 9, 10; Winx Club II: Aventura magică
 • Morphix Wave” sau „Val Morfix” - ep. 7, 8, 9, 10, 17, 25, 26
 • Spirit of courouge” sau „Spiritul Curajului” - ep. 10, 11, 12, 15
 • Morphix Tidal Wave” sau „Flux de valuri Morfix” - ep. 12
 • Andros Hurricane” sau „Uraganul Andros” - ep. 13, 25; Winx Club II: Aventura magică
 • Morphix Barrier” sau „Barieră Morfix” - ep. 17
 • Barrier” sau „Barieră” - ep. 17, 21
 • Plasma Barrier” sau „Barieră de plasmă” - ep. 18
 • Morphix Blob” sau „Bule de Morfix” - Winx Club II: Aventura magică

Vrăji Sophix:

 • Vital Beat” sau „Ritm vital” - ep. 19, 20

Vrăji Lovix:

 • Strong wave” sau „Val puternic” - ep. 22

Sezonul 5 Edit

Vrăji HarmonixEdit

Vrăjile lui Bloom:

 • Fire Blade” sau „Lamă de foc” - ep. 7, 11, 12, 13
 • Dragon Embrace” sau „Îmbrăţişarea Dragonului” - ep. 7, 13
 • Great Dragon Summoning” , este o vrajă nespusă ci doar gândită. Tradusă ea se numeşte „Invocarea Marelui Dragon” - ep. 10
 • Convergenţă” - ep. 9, făcută împreună cu Layla şi Tecna pentru recuperarea nestematei empatiei
 • Convergenţă” - ep. 10, împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Stellei:

 • Dazziling Spiral” sau „Spirală orbitoare” - ep. 10, 11, 12
 • Sun Boomerang” sau „Bumerangul soarelui” - ep. 8, 10, 12
 • Shining Mirror” sau „Oglindă strălucitoare” - ep. 8, 10, 11
 • Convergenţă” - ep. 10, împreună cu Winx împotriva peretelui de gheaţă
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Florei:

 • Fall Vortex” sau „Vortex de toamnă” - ep. 10, 11
 • Green Growth” sau „Creştere ecologică” - ep. 10, 12, 13
 • Dancing Whirl” sau „Spirală dansatoare” - ep. 13
 • Convergenţă” - ep. 11, făcută împreună cu Musa atunci când Trix i-au atacat pe Bloom şi Sky
 • Convergenţă” - ep. 10, făcută de Winx împotriva peretelui de gheaţă
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Musei:

 • Reverberating Notes” sau „Note reverberante” - ep. 7,10,13
 • Diapasan” sau „Diapazon” -ep. 7,11,13
 • O abilitate de a Musei de a scana sonor cu unde
 • Convergenţă” - ep. 10, vrajă făcută împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Convergenţă” - ep. 11, făcută împreună cu Flora împotriva lui Trix care îi atacaseră pe Bloom şi Sky
 • Convergenţă Harmonix” - ep. 13, făcută pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăjile Tecnei:

 • Storm of numbers” sau „Furtună de numere” - ep. 7,9,10,11
 • X-ray Vision” sau „Viziune cu raze X” - ep. 7
 • Wove Electronic-Wall” sau „Plasă energică” -ep. 7,10,13
 • Convergence” sau „convergenţă” - vrajă nespusă, făcută împreună cu Layla şi Bloom pentru recuperarea nestematei empatiei - ep. 9
 • Convergenţă" - ep. 11, făcută împreună cu Layla atunci când Bloom şi Sky au fost atacaţi de Trix
 • Convergenţă” - ep. 10, vrajă făcută de de Winx împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy
 • Harmonix Convergence” sau „Convergenţă Harmonix” - ep. 13, vrajă făcută pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăji Laylei:

 • Thirteenth Seal” sau „Al 13-lea sigiliu” - ep. 9,10,12
 • Mystic Wrap” sau „Învăluire Mistică” - ep. 9,11,13
 • Power Swirl” sau „Puterea Spiralei” - ep. 10,13
 • Morphix Shield” sau „Scut Morphix” - ep. 12
 • Convergence” sau „Convergenţă” , tot o vrajă nespusă făcută de Layla, Bloom şi Tecna pentru recuperarea nestematei empatiei - ep. 9
 • Convergence” sau „Convergenţă” făcută de toate fetele împotriva peretelui de gheaţă al lui Icy-ep.10
 • Convergenţă” - altă vrajă nespusă făcută de Layla şi Tecna atunci când Bloom şi Sky au fost atacaţi de Trix -ep. 11
 • Harmonix Convergence” sau „Convergenţă Harmonix” - ep. 13, pentru restaurarea sursei Sirenix

Vrăji SirenixEdit

Vrăji lui Bloom:

 • Spreading Fire” sau „Foc răspânditor” - ep. 14, 15, 17, 19
 • Lava Jab” sau „Lovitură de Lavă” - ep. 15, 16, 19, 21, 24, 26
 • Dancing Flames” sau „Dansul flăcărilor” - ep. 16, 24, 25, 26
 • Dragon Punch” sau „Pumnul Dragonului” - ep. 19, 23, 26
 • Dragon Fire” sau „Focul dragonului” - ep. 22
 • Dragon Kick” sau „Lovitura dragpnului” - ep. 13, 26
 • Igneous Protection” sau „Protecţie ignifugă” - ep. 25
 • Fire of Sirenix” sau „Focul Sirenix” - ep. 26

Vrăjile Stellei:

 • Blinding Ray” sau „Razăorbitoare” - ep. 14, 15, 19
 • Light of Sirenix” sau „Lumină Sirenix” - ep. 16, 26
 • Light Diamond” sau „Diamant de lumină” - ep. 16, 17, 19, 21, 22, 26
 • Golden Disk” sau „Disc de aur” - ep. 16, 24, 25
 • Shining Punch” sau „Pumn strălucitor” - ep. 24
 • Kick” sau „Lovitura” - ep. 21 (lovitura nespecificată)

Vrăjile Florei:

 • Petal Hurricane” sau „Uragan de petale” - ep. 15, 18
 • Nature Kick” sau „Lovitura Naturii” - ep. 16
 • Gaia's Defense” sau „Defensiva Gaia” - ep. 16, , 22, 25, 26
 • Lotus Flower” sau „Floare de Lotus” - ep. 18, 19, 24
 • Feast of Nature” sau „Festinul Naturii” - ep. 21
 • Flower of Sirenix” sau „Floarea Sirenix” - ep. 24
 • Nature Punch” sau „Pumnul Naturii” - ep. 25
 • Spring Banner” sau „Flamura Primăverii” - ep. 26

Vrăjile Musei:

 • Defeaning Chord” sau Cordă Defensivă” - ep. 15, 18, 26
 • Sonic Mirror” sau „Oglindă Sonică” - ep. 16, 25
 • Perccusive Hit” sau „lovitură de percurţie” - ep. 18, 19, 22
 • Voice of Sirenix” sau „Vocea Sirenix” - ep. 20
 • Music Kick” sau „Lovitura Muzicii” - ep. 21
 • Wall of Sound” sau „Perete de sunet” - ep. 26

Vrăjile Tecnei:

 • Digital Strike” sau „Lovitura Digitală” - ep. 15, 19
 • Digital net” sau „Plasă digitală” - ep. 16
 • Logic Net” sau „Plasă Logică” - ep. 22, 26
 • Neon Splice” sau „Îmbinarea Neonului” - ep. 18, 25
 • Genesis Blow” sau „Lovitura genezei” - ep. 18, 24
 • Aura of Sirenix” sau „Aura Sirenix” - ep. 21
 • Techno Punch” sau „Pumnul Tehno” - ep. 22, 25
 • Techno Kick” sau „Lovtura Tehno” - ep. 24, 25

Vrăjile Laylei:

 • Naiada's Attack” sau „Atacul Naiadei” - ep. 14, 15, 19
 • Morphix Power” sau „Puterea Morphix” - ep. 16
 • Morphix Barricade” sau „Baricada Morpfix” - ep. 16, 24, 25
 • Neptune's Sting” sau „Înţepătura lui Neptun”- ep. 17, 19, 21, 22
 • Morphix Kick” sau „Lovitura Morfix” - ep. 19
 • Morphix Punch” sau „Pumnul Morfix” - ep. 25
 • Tide of Sirenix” sau „Valul Sirenix” - ep. 25

Vrăji de convergenţă:

 • Sirenix Convergence” sau „Convergenţă Sirenix” - ep. 14 (împotriva tornadei lui Stormy), ep. 17 (Salvarea Selkiilor), ep. 20 (restaurarea Pilonului de Stabilitate), ep. 21 (restaurarea Pilonului de Control), ep. 24 (restaurarea insulei)

Sezonul 6 Edit

Vrăjile Bloomix Edit

Vrăjile lui Bloom:

 • Storm of Flames” sau „Furtună de flăcări
 • Flame Storm Vortex Burst” sau „Vortexul Furtunii de flăcări Arzător
 • Vulcanic Attack” sau „Atac vulcanic
 • Unstoppable Fire” sau „Foc de neconstrolat
 • Red Dragon Orb” sau „Sfera Dragonului Roşu
 • Friendship Flame” sau „Flacăra prieteniei

Vrăjile Stellei:

 • Ray of Pure Light” sau „Rază pură de Lumină
 • Light Spectrum” sau „Spectru de lumină
 • Totally Eclipse” sau „Eclipsă Totală
 • Sun glare” sau „Strălucirea Soarelui

Vrăjile Florei:

 • Thunders of Cholorophyll” sau „Fulgere de clorofilă
 • Blow of chlorophyll” sau „Lovitură de clorofilă
 • Rain of Chlorophyll” sau „Ploaie de clorofilă
 • Hit of Cholorophyll” sau „Lovitura de Clorofilă
 • Spring Shower” sau „Duş de primăvară
 • Lilac Vortex” sau „Vortex Liliachiu
 • Magical Vine Shoot” sau „ Înflorirea Vii Magice
 • Magical Shoots” sau „Germinarea magică
 • Magical Climber” sau „Plante agăţătoare magice

Vrăjile Musei:

 • Crystal voice” sau „Voce de cristal
 • Infinite Echo” sau „Ecou infinit

Vrăjile Tecnei:

 • Harmony Blast” sau „Lovitura armonică
 • Bio-Rythmic Blow” sau „Lovitură Bio-Ritmică
 • Digital Room” sau „Cameră digitală
 • Organic Cube” sau „Cub organic

Vrăjile Laylei:

 • Morphix Cloud” sau „Nor Morfix
 • Protection of Waves” sau „Protecţia Valurilor
 • Water Bolt” sau „Fulger de apă
 • Morphix Net” sau „Plasă Morfix
 • Morphix Mega-Net” sau „Mega plasă Morfix
 • Morphix Cage” sau „Cuşcă Morfix
 • Morphix Trap” sau „Capcană Morfix

Sezonul 7 Edit

Vrăji Butterflix (Fluturix):

Bloom:Freedome Enchanment” sau „Farmecul libertăţii

Stella:Flow of Light” sau „Flux de lumină

Flora:Natural Whisper” sau „Şoaptă naturală

Musa:Melody of the fairies” sau „Melodia naturii

Tecna:Virtual Flow” sau „Flux Virtual

Layla:Dance of the Tides” sau „Dansul valurilor

Vrăji Tynix:

Vrăjile lui Bloom:

 • Săgeata Dragonului” - ep. 15

Vrăjile Stellei:

 • Lumina Solariei” -ep. 15

Vrăjile Florei:

 • Scutul Primăverii” -ep. 15
 • Suflarea Limpheii” -ep. 15

Vrăjile Musei:

 • Aura Muzicală” -ep. 15

Vrăjile Tecnei:

 • Fulgerul lui Zenith” -ep. 15

Vrăjile Laylei:

 • Ura lui Andros” -ep. 15

Sezonul 8 Edit

În curând…

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki